Welke rol speelt zorg in de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties?

woensdag 7 september 2016
Door de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en participatie wonen in wijken steeds meer kwetsbare mensen. Corporaties huisvesten een groot deel van deze groep. Wat kan het bod zijn van corporaties aan deze doelgroepen met zelfredzaamheidsbeperkingen? Platform 31 verkent dit najaar de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties op het thema wonen en zorg. Dat moet leiden tot een handreiking aan deze partijen die begin 2017 wordt gepubliceerd.
Lees verder bij de bron van dit bericht.


Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: