Koopgarant wordt minder gebruikt

vrijdag 18 maart 2016


De inzet van Koopgarant bij verkoop van woningen neemt de laatste jaren sterk af. In 2013 verkochten coporaties en ontwikkelaars samen nog 3.500 woningen met Koopgarant. In 2015 zijn dit er nog ruim 1.500. Koopgarant is een constructie waarbij de koper een lagere koopprijs krijgt en de garantie dat de woning wordt teruggekocht door de verkoper, meestal een woningcorporatie. In ruil hiervoor deelt de verkoper in de waardestijging van de woning.

De Koopgarant-regeling is bij de start in 2004 bedoeld om huurders met een laag inkomen beter in staat te stellen om een voormalige huurwoning van een corporatie te kopen. Tijdens de crisisjaren op de woningmarkt werd het instrument ook bij projectontwikkelaars populair: de koopsom van woningen kon ermee verlaagd worden en de koper dekte zich in tegen een waardedaling: ook dan deelde de verkoper mee. Projectontwikkelaars maken nu nog nauwelijks gebruik van de regeling. 

De Stichting Op Maat, die verantwoordelijk is voor de Koopgarant-regeling, verklaart de afname uit het feit dat woningcorporaties minder huurwoningen verkopen dan enkele jaren geleden. Ook ontwikkelen zij minder koopnieuwbouwwoningen. De nieuwe Woningwet verbiedt ze dat. 

Als een koper zijn huis wil verkopen wordt het teruggekocht door de verkoper. Van de 1.800 woningen die in 2015 zijn teruggekocht, zijn er 200 weer verhuurd. Van het restant is de helft weer opnieuw met Koopgarant in de markt gezet. De rest is tegen een marktconforme prijs verkocht. Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: