PvdA wil langzamer bouwen om de woningnood op te lossen

woensdag 7 oktober 2015De PvdA wil de komende 15 jaar 'alles uit de kast trekken' om 700.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat voorstel gaat zij vanmiddag doen aan minister Blok tijdens de behandeling van de begroting Wonen. Het aantal woningen dat de PvdA wil bouwen is volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek net zo hoog als de woningbouwproductie in de afgelopen 11 jaar (van 2004 tot en met 2014). Per saldo betekent het voorstel van de PvdA dus een verdere verlaging van de productie ten opzichte van het afgelopen decennium. Dat tempo was overigens al historisch laag: daarvoor werden jaarlijks 80 tot 100 duizend woningen gebouwd.
Het Rijk moet zelf ook moeten meewerken aan het halen van de productiedoelstelling. De PvdA wil dat de overheid enkele jaren leningen borgt om bebouwing van locaties mogelijk te maken die marktpartijen zonder staatssteun niet willen oppakken. Op die manier zouden deze plannen dan toch nog haalbaar worden.

Om de ergste nood op de woningmarkt te verlichten wil de de partij dat er aanvullend de komende twee jaar 100.000 tijdelijke woningen worden gebouwd. De tijdelijke woningen zouden 15 jaar moeten blijven staan. De Nederlandse wetgeving stelt nu nog een maximum van 10 jaar aan tijdelijke huisvesting als deze buiten het bestemmingsplan gerealiseerd wordt. Onduidelijk is of de PvdA de wet op de ruimtelijke ordening hiervoor wil aanpassen. Van gemeenten verwacht de PvdA dat zij de komende 2 jaar tegen weinig kosten kleinschalige bouwlocaties aanleveren waar 20 tot 30 geprefabriceerde woningen geplaatst kunnen worden. De PvdA stelt dat vanaf 25.000 euro al een tijdelijke studiowoning kan worden geleverd. Volgens deskundigen vraagt de hele operatie echter een investering van zeker 6 tot 8 miljard euro. De corporaties moeten het geld hiervoor gaan lenen, de tijdelijke woningen gaan exploiteren en in 15 jaar terugverdienen, want daarna verdwijnen de woningen.

Sinds de bankencrisis in 2008 zijn er minder woningen gebouwd dan daarvoor. Projectontwikkelaars kregen hun woningen moeilijk verkocht en woningcorporaties hadden te weinig middelen om te investeren, onder meer vanwege de verhuurdersheffing die de regering invoerde. De PvdA hekelt nu de beperkte woningbouwproductie van de afgelopen jaren en vermoedt dat al die tijd andere krachten hebben gespeeld. Ze wijst er in haar voorstel op dat de partijen op de woningmarkt, zoals projectontwikkelaars, er belang bij hebben als er weinig gebouwd wordt: "Schaarste drijft de prijs van bestaande woningen op, leuk voor investeerders en vastgoedbezitters maar gewone mensen zijn de pineut." Minister Blok gaf eerder aan het juist prima te vinden als er door corporaties minder woningen worden gebouwd.

Het hele plan van de PvdA is hier te lezen.


Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: