Toezicht op corporaties: het wordt tijd voor één woonautoriteit

dinsdag 21 oktober 2014


Zes hoogleraren volkshuisvesting heeft de TU Delft. En ze hebben één gemeenschappelijke visie over hoe het verder moet met de corporatiesector. Vooruitlopend op het verschijnen van het eindrapport van de de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, dat eind oktober wordt verwacht, publiceren zij hun visie "Wonen 6.0: Over de toekomst van de sociale huursector". Het rapport bevat veel concrete adviezen van de hoogleraren over hoe de sector in de toekomst haar betekenis voor Nederland kan behouden.

Ze nemen stelling tegen enkele van de wetsvoorstellen van minister Blok, die momenteel in de Tweede Kamer besproken worden. Zo wil de minister een jurisiche splitsing tussen de kerntaken van de corporaties (sociale huur) en de verhuur van woningen in de marktsector. De hoogleraren vinden die splitsing risicovol en nodeloos ingewikkeld. Met eenvoudige regels die de marktverhuur beperken wordt hetzelfde doel bereikt. Ook pleiten zij voor één onafhankelijke toezichthouder op de corporaties, in plaats van twee toezichthoudende instituten binnen de Rijksoverheid, zoals Blok voorstelt. De hoogleraren willen een "woonautoriteit met een breed mandaat en een eigen buitendienst, zodat een risicogericht, professioneel en slagvaardig toezicht kan worden uitgevoerd."

Het complete rapport is hier te downloaden.


Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: