Recensie: eerste integrale rapportage Blok leest als puzzelstukjes in een doos

dinsdag 14 oktober 2014
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van BZK voor het eerst op samenhangende wijze gerapporteerd over ontwikkelingen op de woningmarkt en de betaalbaarheid van het wonen. In het debat over het rapport van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen is hierom gevraagd.

Uit een bestudering door Spacemakers blijkt dat de eerste editie nog een lastige is: voor sommige analyses zijn nog geen goede of geen actuele cijfers beschikbaar. Het ministerie beroept zich bij het opstellen van de rapportage zo veel mogelijk op officiële bronnen, maar die geven vaak geen recent beeld. Dit is deels ondervangen door onderzoekbureaus ABF, Rigo en Gfk aanvullend werk te laten verrichten. Het resultaat is een nieuwe stapel rapportages waaruit politici, beleidmakers en lobbyisten naar believen kunnen putten.

Het ministerie doet zelf een voorschot in de alomvattende rapportage, die als titel 'De Staat van de Woningmarkt' draagt. Daarin meldt zij bijvoorbeeld dat 17% van de verleende vergunningen voor een nieuwbouwwoning voor een zelfbouw-woning is bedoeld. Waar deze stelling op gebaseerd is blijkt niet uit het rapport - voor mensen uit het veld zal het getal onwerkelijk overkomen. En hoewel de rapportage de ontwikkelingen op de woningmarkt moet schetsen, valt niet één keer het woord krimp. Wel wordt terloops gesignaleerd dat in Amsterdam de koopwoningmarkt aantrekt.

Een opvallende bevinding uit het onderliggende rapport van ABF was dat de voorraad goedkope huurwoningen (nu: minder dan € 389,- huur) tussen 2002 en 2012 is gehalveerd van 800.000 naar 400.000 woningen. De effecten van de sterke huurverhogingen in 2013 en 2014 zitten er nog niet in. In de rapportage van het ministerie keert deze bevinding niet terug.

Zo bevat de eerste rapportage van het ministerie vooral een schat aan wetenswaardigheden: behoorlijk alomvattend, maar weinig samenhang. Het zijn puzzelstukjes die nog in de doos zitten en de makers hebben niet de moeite genomen om de puzzel te leggen. Ze volstaan met een selectie van stukjes die ze zelf erg mooi vinden.

Terwijl de conclusie overigens eenvoudig is: wonen is in het algemeen duurder geworden.

----
De recente onderzoeken van ABF, Rigo en GfK en de 'Staat van de Woningmarkt' van het ministerie zijn te downloaden op de website van het ministerie.


Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: