Minister Blik steunt plan voor afschaffing verhuurdersheffing

woensdag 29 oktober 2014
Minister Stof Blik van Autorijden is verheugd over het voorstel van de regeringspartijen in de Tweede Kamer om de verhuurdersheffing af te schaffen. Hij wil het voorstel overnemen.


De verhuurdersheffing is ingevoerd om de staatskas op orde te krijgen. Dit gebeurt door de verhuurders een stevige belasting op te leggen als zij goedkope huurauto's verhuren. Het Rijk wilde tevens voorkomen dat de verhuurders investeringruimte overhielden voor nieuwe huurauto's. De maatregel is tien maanden geleden ingevoerd en al direct zeer effectief gebleken. Autoverhuurders schrapten massaal hun investeringen en ontsloegen personeel.

De fracties in de Tweede Kamer komen met het voorstel omdat zij toch wat knelpunten zien. "In de grote steden is een grote vraag van jonge professionals die een huurauto willen met allerlei duurdere voorzieningen zoals een automatisch inparkeersysteem", zegt kamerlid Van de Luxe. Hij wil dat verhuurder gaan investeren in oude bussen die in onbruik zijn geraakt. Die moeten omgebouwd worden tot kleinere auto's. Het is volgens het kamerlid dan wel van belang om de huurprijs van deze auto's vrij te laten. "De jongeren maken bijvoorbeeld graag gebruik van een chauffeursdienst. Die is uit een lage huurprijs niet te betalen".

De minister toont geen begrip voor de reactie Marc Claxon, voorzitter van de Koepel van Autoverhuurders. Die wijst er op dat de verhuurders juist druk bezig zijn met het ontslag van medewerkers die door het wegvallen van de investeringsruimte overbodig waren. Hij verwijt de minister wispelturigheid. "Ondankbaar", aldus de minister. "Eerst hebben ze het lef om zich te verzetten tegen mijn beleid en nu zijn ze weer niet tevreden."

Blik benadrukt dat het ook niet zijn keuze was om de verhuurdersheffing in te voeren: "U begrijpt dat ik mij als liberaal altijd verzet heb tegen deze maatregel. Ik ben tegen hogere belastingen en regels die investeringen belemmeren en heb dit ook altijd naar voren gebracht in de debatten. Ik was echter gebonden aan de geheime afspraken die ik met de marktpartijen had gemaakt." Naar verluid was vooral het Verbond van Dure Huurauto's voorstander van de heffing.Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: