Maakt het Rijk met de 'Agenda Stad' een nieuwe praatfabriek voor ambtenaren?

zondag 19 oktober 2014


In de memories van toelichting bij de begrotingen 2015 van de Ministeries van BZK, I&M en EZ wordt melding gemaakt van een nieuw Rijksinitiatief: “De Agenda Stad”. Doel zou zijn om ‘de concurrentiekracht en de leefbaarheid van de Nederlandse Steden te versterken.’Jos Feijtel verdiept zich in een blog op gebiedsontwikkeling.nu in de - nog niet erg concrete - plannen en vreest dat er veel energie van ambtenaren verloren zal gaan. "Het lijkt erop dat met Agenda Stad weer een nieuwe praatfabriek is gevonden om Rijksambtenaren aan het werk te houden in tijden van decentralisatie."


Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: