Duivesteijn leest de goede aanbevelingen, maar 20 jaar te laat

vrijdag 31 oktober 2014


Adri Duivesteijn reageert in een blog met waardering op het rapport van de enquĂȘtecommissie. Wel constateert hij dat veel van de aanbevelingen twintig jaar geleden ook al zijn gedaan, deels door hemzelf. Volgens Duivesteijn zijn die voorstellen, zoals prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties en meer invloed van huurders, eerder niet overgenomen omdat de corporaties ze niet wilden. "De invloed van de toenmalige koepels van de woningcorporaties was zo verweven met de verschillende politieke partijen, dat een werkelijk gemeenschappelijk optreden vanuit de Kamer niet echt van de grond kwam", schrijft Duivesteijn. Zo kan het gebeuren dat de huurders nu de rekening betalen "voor het falen van de corporaties, terwijl zij geen enkele invloed konden en kunnen uitoefenen op de gedragingen van al deze veroorzakers."


Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: