Het nationale planbureau vindt nieuwbouw niet meer vanzelfsprekend

donderdag 11 september 2014
Het is in grote delen van Nederland niet meer vanzelfsprekend om nog nieuw te bouwen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar rapport ‘Balans van de Leefomgeving 2014. De toekomst is nu’. Het planbureau adviseert de overheid over haar lange termijn beleid, onder andere als het gaat over wonen.

Het bureau voorziet op de korte als de lange termijn belangrijke veranderingen in de huishoudensontwikkeling: een geleidelijke afname van het aantal jongere huishoudens en de uitstroom uit de woningmarkt van de omvangrijke babyboomgeneratie. Door het vertrek van de babyboomgeneratie zal op termijn een groot aantal (met name eengezins-koop)woningen op de markt vrijkomen, terwijl de vraag naar woningen afneemt. Provincies en vooral gemeenten moeten hier in hun woonbeleid nu al – en in regionaal verband – rekening mee houden, ook in de Randstad. 

Volgens het planbureau moet gezocht worden naar een nieuwe balans tussen nieuwbouw, aanpassing en verbetering van de bestaande woningvoorraad en herbestemming van bestaand (leegstaand) kantoor-, winkel- en ander vastgoed. Anders dreigt er overproductie. 
Deel dit bericht met anderen:

Lees meer nieuws over: